• Müşterileri ile kurduğu ilişkilerini; ülkenin ve bölge ekonomilerinin gelişimine katkıda bulunacak ve değer yaratacak şekilde sürekli bir iş birliği olarak görür ve benimser.
  • Tedarikçilerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının sorunlarına hızlı ve etkin çözüm bulmaya, isteklerini zamanında karşılamaya odaklanır.
  • Güvenilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı ve doğru zamanlı tedarik ve hizmeti hedefler. Bu hedefe ulaşma yolunda tüm birikimini çalışanlarıyla paylaşmayı ilke edinir.
  • Daima geleceğe hazır olmayı amaçlar. Değişimlere ayak uydurabilmek amacıyla yenilik ve gelişmeleri yakından takip eder.
  • İş ortaklarının yerel ve global pazarlardaki rekabet gücüne katkıyı görev edinir.
  • Tüm faaliyetlerinde; insan sağlığını, çevreyi ve doğal kaynakları koruma bilinci ile hareket eder.