• İş Ortaklarımızın kalite faaliyetlerimizle ilgili beklentilerini ve çalışma sistemimizdeki kuralları bu beklentiler doğrultusunda tespit ederek iyileştirmek
  • İş Ortaklarımızın teknik ve idari şartnamelerde belirttiği şartlara,
    yönetmeliklerinde belirtilen yükümlülüklerimize uygun hizmet vermek.
  • Kalite konularındaki gelişmeleri takip etmek ve yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek. Böylelikle daha dinamik ve verimli bir yapıya kavuşmak.
  • Faaliyetlerimizi kanunlara ve ilgili tüm mevzuat şartlarına uygun olarak yürütmek.
  • Taahhütlerimizi gerçekleştirirken en az miktarda enerji ve doğal kaynak tüketimini sağlamak.
  • Taahhüdümüzü gerçekleştirilmesinde karşılaşılabilecek tehlikeleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, acil durumlara hazırlıklı olmak, gerekirse iş yapım tekniğini değiştirmek.
  • Tüm yazılım ve donanım ortamdaki varlık olarak tanımladığımız her unsurun işletmemiz içindeki mevcudiyetine ve güvenliğine azami özen göstermek.
  • Varlık olarak tanımladığımız her unsur için gerekli kaynak altyapı ve personel ihtiyaçlarını yerinde ve eş zamanlı olarak temin etmek.